Ettevõtlikud kihnlasõd entsel aal…


Praegu on käimas Ettevõtlusnädal. Siin üks artikkel vanade kihnlaste ettevõtlikkusest.
Kihnlased müüvad merekruusa Pärnu. Uus tasuv teenistusala Kihnu saarel.
Ligemale kuu aega sõidavad Kihnu saare ja Pärnu sadama vahet enam kui kümme suurt purjekat ja mitu mootorlaeva kõrgete kruusakoormatega.
Nimelt avastasid kihnlased suvel oma kodusaarel uue ekspordiala, milleks on merekruus. Seda saadakse Kihnu saare põhjapoolsest otsast umbes kolme kilomeetri pikkuselt Kakra säärelt. Seal on määratud lademed erakorraliselt head ja jämedat merekruusa, millist mujalt peaaegu võimatu on saada.Kakra säärel põrkavad avamere ja Pärnu lahe lained kokku, pekstes ja lihvides peenikest kivist merepõhja. Alalises lainelihvis viibiv kruus on savist puhas ja erakorraliselt ühtlane. Kuna Pärnu lähemas ümbruses pole ehitusteks sobivat kruusa kuigi palju saada, siis olid kihnlased oma kodusaarel väärtusliku merekruusa avastamisel esimesed, kes pakkusid seda ehitusettevõtjatele.

Samal ajal, s.o. umbes kuu aja eest algas Pärnu linna suurima hoone – Eesti Panga Pärnu osakonna uue maja ehitustöö, kuhu vajatakse üle 1500 kantmeetri kruusa. Kihnlastega lepiti kokku, et nad veavad kohale vajaliku hulga kruusa, millega nad senini on teeninud juba 8000 krooni ümber. Kantmeetrist makstakse kruusavedajatele 5 kuni 6 krooni. Kuna laeva koormasse mahub keskmiselt 10 kantmeetrit kruusa, sageli aga enamgi, siis saavad kihnlased ümmarguselt 100 krooni koorma eest.
07.10.1939 “Pärnu Päevaleht”.

Fotod