Iä liigub!

Kui ärkäb keväde üle mua,
viib iäkattõ merelt minemä,
siis Kihnu ranna rahvas kua,
ond randõs räimi püüdemäs….

Iä liigub!

Üsä varssi ond Kihnu ümber jälle vaba vesi ning meie piäsen. Tänä umiku akkan iä liikma. Lempsi alt ning sadamast lähäb iä usä uõlõga. Nao kjõustõ, ond tänä kottpaks udu, et nähä põlõ kaugõmalõ suurt kedägid.
Kalamehed vädäväd juba puaeta mereiäre ning otsvad vaba vett, kussõ suaks mõnõ muti sisse eitä. Lempsi mehed ollõ tänäve akkajamad – juba üks puaetkond sõitn tammi otsast vällä.
Kalamõtõ ond kõikõl naa suur, et tiämte, misasja ää tieks – põlõ ju talvõ kala seüä suangi.
Ju kua praamid üsä niipiä liikma akkavad – sii enäm kaua küll minnä ei toheks!

Foto: Reet Laos

Fotod