Kihnlastõ jõlmakuarõd!

Mõnõd aad tahakohe tegime juttu sellest, kudas vanad kihnlasõd jõlmakuaera arvasid. Lubasimõ siis, et otsimõ vana Rooslaiu tehtüd kompassi Kihnumua piält üles, et nähä, kudas siäl jõlmakuarõd märgitud.

Klaarimõ selle vana võla nüid siis ää – pildi piäl Peeter Rooslaiu tehtüd kompass Kihnu meremehele M. Kösterile.

Fotod