Kihnu meremies – Tumapietri Kaido

Mul sõnum toodi taas, mis kaptenilt saabund,
käsk minna on merele nüüd siis.
Mind ootamas meri ja sadamad seal
ning laev, mis on teenind meid aastaid reas,
ning laev, mis on seiland need aastate read.
Esitaja: Kihnu Poisid
Leüdsime merepiält jälle üles ühe Kihnu nuõrõ mehe – Tumapietri Kaido. Tämä tüetäb laevafirmas nimega Spliethoff. Kaido ond lõpõtan Eesti Mereakadeemia ning tämä amõtiks laevõs ond kolmas tüürimies.
Tumapietri Kaidol ond siis meite miestest kõegõ pitkemäd vahetusõd – korraga ollõ tämä laevõs neli kuud järjest ning siis suajõ kaks kuud kodo olla. Meremies selle üle ei nurisõ – ütles kua meitele, et elu ollõ vähämält uvitav ning kunagi ei tiäde kuskohta järgmisena siht võetatõ.
Viimasõ vahetusõ aegõs olid nämäd siis ää käün Indias, Hiinas, Austraalias, Tasmaanias, Uus-Meremaal, Jaapanis – küll ond ikka nuõrõd mehed kangõd – puõl muajõlma juba laevõga läbi sõedõtud!
Kaido laeva nimi ond Emmagracht. Nämäd vädäde siis põhilisõlt raskõtehnikät ning erineväsi konsõntruata. Egäle puõlõ muajõlma, kussõ aga prahti leüde, sjõnna kua nämäd minne.
Ju kuulõmõ tämä tegemistest edekohe viel – Kaido oli egänes nõudus meitele viel riäkmä kui mõnda uvitavat suurõ mere piäl sündüde.
Küll ond iä miel, et sioksi kangõsi laevamehi Kihnumua piäl ond!

Siit suad uuri rohkõm Kaido laevõ kohta.

Fotod