Kihnu Rahvamuusikud Peterburis

 

01.-03. detsember toimus Peterburis Ambassadori hotellis “Balti Kohtumine”. Kogo olid tuln ärimehed Eestist, Lätist, Leedust ning Venemualt.
Kihnalsõd olid kutsutud Eesti Saatkonna puõlt kua kohtumisõlõ – meite ülesandõks oli mieleolumuusikat tehä. Kihnu rahvamuusikutõ kampõs olid kuõli pilliõpõtajad ning nende õpilasõd, kissi juba kolm aastat ond Kihnu Kultuuriruumi iestvõtmisõl suan pillimängu arjuta.
Mängsime läbi kõik oma lood, sasjad meitel iäste selgeks õpitud olid. Rahvas võttis rahvamuusika ette torõdast vasta ning mjõtmõd ärimehed jagasid meitele oma kontakta, et järgmise korra nendele kua mängmä tulla.Eriti suurt uudishimu tekitäs asjaolu, et suurõmal osal pillimieste pillikohvritõl oli kaunistusõks Kihnu Mere Seltsi embleem – uuriti siis meite kääst, sasi sie mereselts ond? Ning egä meie olõss kitsid kuamtõ oma seltsi kiitmest ning tutvustamõst!
Meitegä koos astsid õhtasõl banketil üles kua Hirvo Surva juhatatav poestõkoor ning tšellistide kvartett ” C-Jam”.
Saemõ kua Peterburis ümberkaodu luusi – oli torõ küll!

Fotod