Metsamaalõ tantsuõhtalõ !

Hei, Kihnu Mere Selts kutsub kõiki laupa 20.03.2010 õhta kellä seitsmeks Metsamaalõ tantsuõhtalõ. Päävä kuõrimõ Munalaidus oma laevapuud ää ning õhta lüeme selleks puhuks Kihnus Metsamaal tantsu. Suadamõ koos selle pitkä talvõ ää ning tantsimõ ulkõs keväde vällä 🙂 !

Foto: Kihnu Mere Selts

Fotod