Pärnumua Väikemuuseumidõ Seltsing Jõujaamõs küläs

Pärnumual ond suurõnõn uvi vanavara kogomisõ ning säilitämise vasta. Sellegä siosõs ond tuln vajadus õppi, kudas kogotot uõlda, tiädä, kuskohtõs asuvad ning misasjaga tegelevad teesed vanavarakogodõ ning väikemuuseumidõ valdajad. Mõistagi ond ulkõs kua kasulik kogõmusi vaheta.Neidsamu üldidsi sihtä silmes pidades ond asutõt Pärnumua Väikemuuseumide Seltsing.
Seltsingus ond esindet Pärnu-Jaagupi kuõlimuuseum, Seljametsa muuseum, Kihnu muuseum, Koonga koolimuuseum, Saviaugu erakogu, Tori muusem, Pulli küla talumuuseum, Sindi linnamuuseum, Mart Liir aerkogu, Riisa küla muuseumituba, Häädemeeste muuseum, Naarismaa talumuuseum.
Täna astus osa muuseumidõ seltsingu rahvast kua jõujaamast läbi. Uuriti meite kogotod mereasju, piiluti näitust ning riäksime nendele kua seltsi tegemistest ning plaanõst.
Saemõ maesõmua rahvalt kiita, et sioksõ asja olõmõ ede võtn, sest nende kantis pidi merendusõga tegeleväsi inimesi ette vähä olõma. Sellest saemõ aga meie innustust juurõ, sest ikko ond ju torõ kiidusõnu kuulda.
Seltsingu rahvaga oli kampõs kua meitele suist tiädä-tuntud sukõlduja Kaido Kivi. Tämä oli vahepiälse aa jooksul meite piäle pidevält mõtlõn. Saemõ paelu uvitavasi fakta tiädä vanadõst kihnlastõst ning nende meresõitõst.
Seltsingu rahvas pakkus meitele, et meie võiks kua nendega ühinedä – romantilisõ rannatie projekt ond juba käümä lükätüd, miks siis mitte lõua projekt romantilinõ meretie?!
Plaanimõ egätahes koostüed arõnda – pakuti vällä, et niipiä võiks tehä ühe ühise välläsõedu Heinaste meremuuseumi. Sie küläskäik suaks kindlast uvitav meitele olõma, kuna Heinastes ju paelud kihnlasõd tarkusi omandan ning laevasõita ond sjõnna kua pidevält tehtüd!

Fotod