Räämepüük ond hoos

Juba mjõtmõndat päävä ond mehed amõtis räämepüügigä. Praegu tulõb ette iäste rasvast sügüsest räime. Paeludõl ond entsed räämevõrgud viel allõs ning nendegä püüdäksegi!

Kõegõ param püügikoht pidi olõma Tibrikä madalal. Sie ond koht Kihnu lõunatippus puagi ligidäl. Juba entsel aal suadud siält kõegõ suurõmad ladungid.

Fotod