Tähtpäe Kihnu-Pärnu laevaliinil


AS-i Kihnu Veeteed reisiparvlaeval „Liisi“ täitub tänä 6. liiniletulõku aasta.
1. oktoobril 2004. aastal tehtüd esimene liinireis Kihnu-Pärnu vahet selle suurõ valgõ laevaga.
„Liisi“ ostõti Norramualt Bergenist. Laevalõ pandi nimi ühe Kihnu Jõnnu nuõriku järge.
Nõlvaku Endel ond kõik nied kuus aastat „Liisi“ piäl mehaanikuks oln. Tämä oln esimene kihnlanõ, kissi selle laeva piäle oma jalaga astu suan. Lae oli muedugi amõtimieste puõlt ennemä vällä valitud, aga mehaanik asus tüese nädäl aega ennemä, kui uudõ kodosadamassõ reis ede võeti. Nädäl aega oli tämä siäl laevaga ning masinatõga tutvuda suan, siis tuli koo puõlõ tulõma akata.
Endel mäletäs, et Norramualt tullõs jään nämäd suurõ torma käde. Läin ühte pissiksesse sadama varju. Laeva ümber oon ette paelu kalu, nämäd leüdn kai piält ühe vesiaolõ tuõdud katkisõ mõrra. Praavitan sedä terä aega ning aan püüse mere. Kõikõ üllatus oln ette suur, kui umiku mõrd kuhjaga kalu täüs oln. Saagiks oln ports skumbriasi, sasju süedüd kodotiel küll kiedetult, praetult, aga kõegõ paramad oln nämäd ikka ahjus küpsetätuna.
Siälsamas, varjusadama ligidäl, oln kua üks kalaturg, kust laevarahvas kodotiele viel proviandiks ulga lõhesi juurõ varun.
Soovimõ laeva riederile ette paelu õnnõ ning pitki navigiermiese aastu selle laevaga! Jõlusat pidupäävä!
Pildi piäl ond pääväkangõlane selle aasta sui Kihnu sadama sisse sõitmõs.

Fotod