Tänä Kihnu sadamas !!!

Ei olõks uskn mitte, et lagõdat vett naa iä miel nähä ond.
Mõnõd varajasõmad mehed ond juba merepiält tahakohe – suurõm osa allõs meres. Naa kaugõlõ kui silm ulatub nägemä, ond meri puaeta täüde.

Foto: Reet Laos

Fotod