Uusi piltä kodulehel

Foto: Margit Kurvits

Uadakõ meite kodulehte, panimõ sjõnna üles piltä eelmine sui toimun laolu-ning tantsupeo tulõ viimise üritusõst Pärnus (27.06.2009).
Kihnu Mere Selts oli välles oma puadiga. Õhta viis meite mieste puaet kaldapiält tulõ jõe piäl uõtavalõ Ruhnu Karule, mis edekohe Talina puõlõ purjõtas.

Fotod