Tieme juttu Põllu Vaidoga

Lehvitab meri oma tiivad,
paestab lahkõlt suvepäev
Lahkõd merelaenõd liikvad
õhta ilu laial liival.
Siis on õige rõõm meil käes,
kui on merelt läinud jää…
Tänä purjõtamõ jutujärjega Tallinki laeva M/S „Superfast VII“ pardalõ. Selle kahesaa meetri pitkusõ ning kahekümne viie meetri laiusõ laeva masinaruumist leväme tüed tegemest Põllu Vaido, kissi amõtis selle suurõ-uhkõ laeva piäl motoristina. Kihnlanõ kiidab laevamieskonda, teist naa iäd andõ tikutulõga otsi ning egä siis kua ei leväks!
Lae ise ond aga Ro-Ro reesilae,Eesti ljõpu all ning tieb kiirust kuni 25 sõlmõ. „Superfast VII“ sõedab Soome sadama Vuosaari ning Saksamua sadama Rostock vahet. Ülesõit võttõ aega 26 tundi.
Põllu Vaido ond nuõr mies, kellel selge siht silme ies. Sügüseni sõedab laevõs ning siis jõstub viel viimast aastat kuõlipinki, et kevädeks jõlusast ää lõpõta Eesti Mereakadeemias õpingud laeva jõuseadmete erialal. Ning kui siis mehhaaniku diplom taskus, siis kindlapiäle juba suurõmatõlõ ning kaugõmatõlõ meredele ning kauõmaks aaks!
Vaido – olõ tubli ning jõudu!

Fotod