Kihnu meremies – Oja Riivo

Siäl kaugõl, kaugõl merel
ond purjõtamõs lae,
temä kannab raskõt kuõrmat,
ei põlõ tal sest vae.
Siäl tüüri juurõs seesäb
nuõr priske meremies,
temä käegä ratast kieräb,
temäl kompass seesäb ies.
Ta juhib sedä laeva
Nda otsõ õigõl tiel,
ei tunnõ murõt, vaeva,
mis juhtub tulõma….

Oja Riivo lõpõtas 2004. aastal Eesti Mereakadeemia laevajuhina ning 2007. aasta detsembrist ond ta vanõmtüürimies laevõs nimega Nordic Nora, mis ond 100 m pitk ning 17 lai ning kihutab kiirusõl 14 sõlmõ.

Kaubaks, sasja nemäd vädävad, ond keemia või petrooleumi produktid nt Acetic Acid, Sulphuric Acid, Nitric Acid, FAME, Ethanol, Methanol, Lub Oil, Naphtha, Caustic Soda jne ning seiläväd nad nad piämiselt Põhja-ning Läänemeres, harva kua Vahemeres.
Nordic Nora meeskonnas ond esindet lätläsed, leedukad, veneläsed, poolakad, taanlasõd, roõtslasõd ning üks kihnlanõ☺
Kõegõ valjõm torm, mioksõga nad ond mere piäl oln, ond 10palli Beaufort skaala järge (24,5–28,4 m/s). Kis ei tiä, siis Beaufort skaalal ond 13 astõt (0-12 palli). Viimanõ ond juba orkaan.

Küsümise piäle, kudas tüe mieldib, ütles Riivo, et „patt olõks kurta“ ning sedä pattu ta ei tieski.

Fotod