KMS Põhja-Liivimaa festivalil

Kihnu Mere Selts on jõudnud Põhja-Liivmaa Festivalilt koju! Oli väga tegus ja tore päev – meisterdasime hulgaliselt purjekaid, tutvustasime seltsi uusi trükisi, kus juttu Kihnu Jõnnust ja kivilaevnikest ja laevaehitusest, laotasime mandrirahva ette meie Jõnnu näituse ja hõikasime lavalt maha meremeestelaule ja -jutte!
Aitäh, Häädemeeste! Aitäh, Juhan!
Ning jätäme siis miele Kihnu Jõnnu üteldüd targad sõnad, et merd ei tohe karta, merd piäb austama ning merele piäb muiatõs vasta minema, siis muigab meri kua meitele vasta!

Fotod