Anna hoogu Kihnu kivilaeva mudeli ehitamisele

Kihnu kivilaeva mudeli ehitus on nüüd Hooandjas – aita Sinagi sellele kaasa!

Alljärgnevalt veidi lähemalt, miks Sa võiksid seda teha.

Kihnu Mere Selts on tegutsenud juba aastast 2009, eesmärgiks Kihnu laevandusajaloo talletamine ja mereelu edendamine.Seltsi luues oli üks meie unistustest ehitada taas valmis üks Kihnu kivilaev. Nagu nimestki aru saada võib, oli tegemist kivide veoks kasutatava laevaga. Omal ajal mängisid kivilaevad Kihnu saare elus väga suurt rolli – kivide vedu oli pikka aega  kihnlaste üks peamisi sissetulekuallikaid ja kokku veeti puust kaljastega ligi 2,5 miljonit tonni kive. Kivide vedu oli karm töö – nagu kõik merega seonduvad tööd ikka. Kive ei laetud laevadele mitte kai pealt vaid laeva last korjati väikeste paatidega kokku merest – kuni 4 meetri sügavuselt, paatidega viidi kivid laeva juurde, lastiti ringi, niikaua, kuni laev oli peaaegu veega tasa. Kivid veeti Riiga, Pärnu, erinevatele sadamaehitustele. Kivilaevu oli palju, hiilgeaegadel oli neid 73 tükki. Palju laevu ja mehi sai ka kiviveol hukka – kui läks tormaks või juhtus midagi, siis kive täis laevaga oli raske midagi huku vastu ette võtta.

Kihnlaste kivilaevad olid veidi omamoodi – teistsugused kui hiidlaste halulaev või teised kaljased. Kivilaevade iseloomulikud omadused olid madal süvis, hea mahutavus, kiire käik – viimane tuli peale kerekuju ka ülepurjestatuse arvelt. Laevad olid tõesti kiired – näiteks tuli üks kivilaev purjede all Pärnust Kihnu sama   kiiresti kui praegu sama teed  sõitev praam.

Oleme seltsi toimetamise kestel tegelenud palju kivilaevade uurimisega – kuna koos II maailmasõjaga hävisid ka kõik veel sõitvad kivilaevad ja et vanasti ei pandud paljut kirja, siis oleme palju uurinud arhiive, otsinud inimeste käest ja muuseumitest jooniseid, resse, fotosid, oleme uurinud vanu ajalehti, kirjandust. Andsime eelmisel aastal välja ka raamatu “Laevaehitus ja kivivedu”.

Kuigi meil on kogu aeg olnud suur soov ise üks kivilaev valmis ehitada, siis oleme algusest peale võtnud sihiks koguda ja talletada niipalju kivilaevade kohta kui võimalik – kui meil ka laeva ehitamine endal ei õnnestu, siis vähemalt on ajaloo jaoks kõik talletatud.

Korraldades tuluõhtuid, üritusi ja müües meeneid, andes välja raamatuid, kogusime niipalju raha, et saime kogutud info põhjal lasta Enn Metsaril kivilaeva projekti paberile panna. Laeva projektdokumentatsiooni  originaalid deponeerisime Kihnu Muuseumi.

Miks me siis ikkagi mudelit teha tahame, mitte päris laeva?

Hea meelega ehitaksime ikka päris laeva, meil on osad palgidki metsast toodud ja ootel, paraku ei ole me veel nii palju raha suutnud kokku koguda, kui suure laeva jaoks vaja läheks. Seepärast mõtlesimegi esialgu teha laeva autentse vähendatud mudeli – mitte lihtsalt laua peal seisva laevakuju, vaid autentse mudeli. Kõik laeva osad oleksid nii nagu suurel laeval, kogu ehituse dokumenteeriksime, selle põhjal saaksime sisuliselt kivilaeva ehitamise õpiku koos näidetega. Nii saaksime ajaloo tarvis kirja niipalju kivilaevade kohta kui võimalik ja samas kergendaks see suure laeva ehitust, kui ühel ilusal päeval raha leiame.

Me ei tegele vaid kivilaevaga, vaid seltsil on päris suur laevastik, meil on tehtud kaks kirkkovenet, milledega ise sõidame ja rahvast sõidutame, meil on hulk vanu ajaloolisi Kihnu paate Sangevana lodjast kuni kakuam-paadini, milliseid me samuti dokumenteerime ja jõudumööda putitame.

Eelmine aasta alustasime ka vabatahtliku merepäästega – 7 inimest on läbinud kursused ja saanud tänaseks merepäästja tunnistuse, hetkel tegeleme varustuse hankimisega ja sõiduvahendi ehitamisega. Päästepaadiks ehitame üht traditsioonilist Kihnu lappajat oma paadikogust – katsime kere plastikuga, paigaldasime uue ja võimsama mootori, käigukasti. Jäänud on veel viimistlustööd.

Olles mittetulundusühing, on meie rahalised võimalused üsnagi piiratud. Oleme saanud palju abi ja toetust Kihnuga seotud inimestelt või neilt kellele meri ja laevad on südamelähedased.

Kui ka Sina tunned, et tahaksid aidata kaasa Kihnu laevandusajaloo säilitamisele, siis….

Anna Hoogu siit!

 

 

Fotod