Kivid…

käsitsi kjarutati kivid planku kaudu mäele – sie tüe akkas käte piäle kolõdast…
/Kihnu kivilaevad 1933. aastal Sindi-Lodjas kive laadimas/

Fotod