VTA sõlmis lepingu uue laeva ehitamiseks Kihnu või Vormsi liinile…

1. märtsil sõlmis Veeteede Amet lepingu Baltic Workboats-ga uue laeva ehitamiseks Kihnu või Vormsi liinile. Uue laeva maksumus on 9.38 miljonit eurot ja eeldatav valmimisaeg on 01. mai 2015.a. Lepingus on ka lisavõimalus teise ja ka kolmanda sarnase laeva tellimiseks. Laeva pikkus on 43,8 m, laius 12 m, süvis 2,7 m, töökiirus täislastis 12 sõlme, peamasinate võimsus 2 x 1000 kW ning 5-liikmeline meeskond. Laev peab olema suuteline liikuma 45 cm paksuses silejääs kiirusega 2 sõlme.

Iseenesest on uue laeva ehitus ja liiniletulek tore, paraku pole antud juhul päris selge, millise saare vahel hakkab uus laev kurseerima. Vormsilased arvavad, et nende olukord on hädalisem, sama arvavad ka kihnu inimesed. Siinkohal teemaga seoses lugemiseks Kihnu vallavanema Ingvar Saare arvamus (Kihnu Vallavalitsuse FB lehelt):

Igaüks, kes teemasse natukene süveneb, mõistab et asekantsleri teemakäsitlus eelistatusest on veidi kummaline:

Kihnu liinidele on vedajat vaja 2015. aasta aprillist (ehk siis ajaks, mil esimene laev valmis saab; Kihnu laevahange kehtib 2014. aasta lõpuni – talvel on nii või naa meri jäätunud kuni aprilli 2015.a keskpaigani/lõpuni) ning Vormsi liinile on vedajat vaja alates 01. jaanuar 2016 (ehk siis kui II laev saab valmis 2015 sügisel, siis milles küsimus?; praegune hange kehtib 2015. aasta lõpuni). Nii ei peaks tegema kummalegi liinile ka uut hanget.

Milline oleks siiski see objektiivne põhjendus, miks Vormsi liinile on uut praami eelisjärjekorras vaja, kui seal on täiesti toimiv ja jääoludega hakkama saav aastaringne liin, samal ajal kui kihnlasi veab 8-kohaline lennuk, mis teadupärast autosid peale ei võta.

Nimelt:
Täna on Vormsil kuni 2016. aasta alguseni olemas AS Kihnu Veeteed, kes toimetab koos 150 reisjakoha ja 20 autokohaga praamiga Reet ja lisaks on 8 autokohaga ning 49 reisjakohaga jäälõhkuja Jurmo II. Aastaringne ühendus on tagatud.

Nagu öeldud, Kihnus on aastaid 8-kohaline lennuk ja hädaolukorras 6-kohaline hõljuk. Talvel kütusevarude täiendamiseks jne tehakse aastaid pehmelt öeldes igasugu tsirkust, aga eelistatum on Vormsi, kus pole lennuühendust…aga laev sõidab aastaringselt.

Vaatame ka inimeste arvu, milleks Kihnus on ca 480 püsielanikku ja Vormsil ca 230 elanikku.

Kogu seda otsustusprotsessi loeb ka vald ajalehest (!). Siiamaani oleme aru saanud, et laev tuleb ikka Kihnu, sest erinevalt Vormist võib Kihnus igasugusest laevaühendusest 4 kuud vaid unenägusid näha… Ma ei ole kade, aga mis siis need objektiivset põhjused ühe liini eelistamiseks on?

Ingvar Saare

Miks uppus Läti aurik “Balva”?

Pärnu Postimees avaldas Olaf Esna koostatud ülevaate sellest, miks ja mis asjaoludel uppus Läti aurik “Balva”.

Artiklis mainitakse ka kahte Kihnuga seotud laeva – Mudalaev “Uku” meistriks oli Enn Vahkel ja purjekas “Aliide” kuulus kihnlastele. Head lugemist!

Artikkel Pärnu Postimehes: Miks uppus Läti aurik “Balva”

Artikkel seltsi tegemistest ajakirjas “Navigaator”

Kui Teile juhtub kätte värske ajakiri “Navigaator”, siis leiate ajakirjast  jutu Kihnu Mere Seltsist ja kivilaevadest.

Fotod