Muinastulede öö

Ansambel "Vägilased" Jõujaamas

Kihnu Mere Selts tänab kõiki häid inimesi, kes tulid laupäeval jõujaama muinastulede ööle ja toetasid ühtlasi ka sellega tulevase “Altärä” ehitust!

Kuigi pilved ja välkuv äike taevas ei tõotanud lõkke tegemiseks just head ilma, siis õhtu edenedes tekkis küll Jõujaama kohale selge taevas, ümber-ringi siiski taevas  vilkus ja kahjuks ei õnnestunud teistes randades lõkkeid kehva nähtavuse tõttu üles leida.

Õhtu avasid Kihnu pillilapsed oma värskelt õpitud lugudega, seejärel võtsid esinemisjärje üle ansambel “Vägilased”

Vahepeal tegime Jõujaamas väikese pausi ning läksime mere äärde lõket süütama. Lõkke juures mängisid pillilapsed “Kihnu Laulu”, “Ma märtsikuus läen merele…” “Selle suve lauluga…”.

Pärast lõket jätkus taas “Vägilaste” kontsert ning peale neid astus lavale ühendbänd – Raino, Janno, Egert, Marek.

Natuke peale südaööd toimus esmakordselt pillimeeste võitlus – loosiga läksid vastamisi korraga 2 esinejat, kes laulsid vaheldumisi sama lugu. Kes sai pärast esitamist suurema aplausi osaliseks, see võitles edasi. Finaalis võitlesid ansambel “Pöögid” ning Raino ja Janno. Kuna võitlejad olid väga tasavägised, pidid nad esitama lisaks veel ühe loo, aga ka selle loo järgi ei jäänud muud üle kui kuulutada välja kaksikvõit! Peale pillimeeste võitlust tehti suur ühislaulmine pillimeeste ja pealtvaatajatega – kõikide kohalolevate pillimeeste auks lauldi kõik koos “Kurbus-rõõm, pillimehe leib…”

Pidu jätkus edasi ühendbändide saatel ja viimased peolised lõpetasid päikesetõusuga.

Aitäh kõigile, kes pidu toetasid ja korraldada aitasid  – ansambel “Vägilased”, ühendbändi mehed-naised Janno, Raino, Egert, Marek, Reet, ansambel “Pöögid”, Kihnu kooli pillilapsed ja nende juhendajad (Hilma,Raino, Egert, Raido, Reet), helimees Udo, Kihnu Rahvamaja, Viljandi Kultuurimaja, AS Ramirent, AS Kihnurand, Kihnu Mere Seltsi liikmed.

Aitäh ka kõikidele lahketele annetajatele, kes jätsid oma toetuse kivilaeva kogumiskasti!

 

Sangõvana lodi Jõujaamõs

Sangõvana Joakim Alliku puaet leüdis eelmise laupa tie jõujaama.Selle lodjaga sõitis Sangõvana aastu Kihnu ning laidu vahet. Võemõ aenult arvata, mioksõd mereveed selle puadiga kõik läbi küntüd ond.

Tänud Kaevandu Leilile, kissi taaskord mereseltsi mieles pidäs ning selle väärikä puadi meite käsutussõ andis. Omalt puõlt leüdsime lodjalõ auviärse asupaega jõujaamõs.

Tulõva talvõ plaanimõ ehitä selle puadi järge täütsä uiõ.

“Vesta” sildus kodusadamas

Tervituslood "Vesta" pardal

Täna jõudis üle pika aja taas Kihnu sadamasse reisilaev “Vesta”. Laev põikas kodusadamast läbi enne pikemat merereisi Tallinna, kus ta hakkab 1. septembrist sõitma Leppneeme-Prangli liinil, asendades sellega senist staazikat postipaati “Helge”-t kuni uue, spetsiaalselt Prangli jaoks ehitatava laeva valmimiseni.
“Vesta” on vahepeal läbi teinud totaalse muutumise – laev on muutunud välimuselt, uue näo on saanud salongid, paigaldatud on vöörivint ja uus mootor jpm.
Kihnus võeti “Vesta” vastu ja tervitati pillimängu ja lauluga. Pärast sildumist ja enne taas teeleasumist said kohaletulnud lähemalt tutvuda uuenenud laevaga

Luõtus ülgekütmiseks

Niäärikuus, kui külm oli vali,
angõtas kõik Riia meri.
Siis tulid kogo külätaadid,
õuõmehed, armsad naabrid.
Nämäd aasid juttu ülge iäst
ning kiitsid Kihnu küttidest…
Sedäsi laulsid Kihnu mehed jõuluaal. Vana-aastaõhta akati ülgeseltsä kogo panõma: tulistati läbi küündläliegi märki ning tehti muid kuenssa, et püügilt suurõ saagiga tahakohe tulla.19. ning 20. sajandi esimesel puõlõl oli ülgepüük Kihnus põhilinõ elätusallikas. Ruhnu mehed oln kihnlastõ piäle kadõdad suurtõ ülgesaakõ päräst ning ütlen, et kihnlastõl ollõ peredes sellepäräst naapaelu lapsi, et nämäd seüe tuõrõst ülgeliha.
1970. aastatõl võeti ülged looduskaitsõ alla. Kihnu Vallavalitsus ning Kihnu Kultuuriruum taotlõvad Kihnu küttele allülge laskmisluba juba pitkemät aega. Eilsed ajaleheartiklid juba andvad luõtust, et pitk tüe sel teemal akkab varssi vilja kandma:
http://www.epl.ee/artikkel/582382
http://www.parnupostimees.ee/?id=304402

Fotod