Sangõvana lodi Jõujaamõs

Sangõvana Joakim Alliku puaet leüdis eelmise laupa tie jõujaama.Selle lodjaga sõitis Sangõvana aastu Kihnu ning laidu vahet. Võemõ aenult arvata, mioksõd mereveed selle puadiga kõik läbi küntüd ond.

Tänud Kaevandu Leilile, kissi taaskord mereseltsi mieles pidäs ning selle väärikä puadi meite käsutussõ andis. Omalt puõlt leüdsime lodjalõ auviärse asupaega jõujaamõs.

Tulõva talvõ plaanimõ ehitä selle puadi järge täütsä uiõ.

Fotod