Vällämua merelt

Uhiuus kruiisilae proovisõedul

Rannametsa Vallolt saemõ kruiisilaeva pildi, sasja Vallo ond tein Turu juurõs, kus sie lae oli amõtis oma siädmete katsõtamisõga.
Viel üks pilt Rannametsa Vallolt. Pildi piäl Saksamua sõjalae. Sie pidi olõma varustuslae “Franfurt”. Foto üles võetud Turus, tol momendil oln Soomes Saaristos sõjaõppusõd. Isegi Eesti oln oma kolmõ laevaga siäl välles.

Saõjale õppusõl

Praegu aga sõitõ Vallo Väserviku puõlõ, ollõ ette vali jõlm ning laeva kiirusõks 5 sõlmõ kõegõ rohkõm.

Fotod