Elesinine mereiär…

Pühäpää sadama juurõs randõs jalutõs nägime, et terve mereiär ond elesinist värvi. Algusõs mõtlõsimõ, et kiegi ond sinist värvi mere taotan või mõnda muud kemikaali. Meite kõrvu jõudsid aga jutud, et Pitkänä all ollõ kua mereiär sinist värvi.
Tegime sellest asjast pildid ning suatsimõ merebioloog Jüri Tensonile. Täna umiku panimõ praami piäle kua natukõ sedä vetikätesodi, sasja mereiärest korjasimõ, et spetsialist suaks kindlaks miärätä, sasjaga siis täpselt tegu ond.
Suur tänu Jüri Tensonile, kissi meite murõ ruttu ää lahendas.
Saemõ vastusõks, et tegu ond sinivetikate massilisõ õitsõmisõga.
Aga lasõmõd nüüd spetsialistil ise riäki:
Tere, Kihnu Mere Selts.
Teie poolt lahkesti edastatud fotod ja proov kujutasid sinivetikate Nodularia ja Aphanizomenoni sügisese massilise arengu tagajärjel loodud vetikamassi, mis oli veetaseme alanemise tõttu kaldale jäänud.
Sinine värv on põhjustatud bakterite poolt lagundatavast vetikarakust sinivetikatele omase sinise pigmendi eraldumisest. Õieti on sinivetikad kummalise, ürgse päritoluga , lähedased bakteritele ja praegu kasutatakse nende nimena rohkem tsüanobakterid.
Mikroskoobi fotodel on tänu sinisele pigmendile ja tohutule hulgale bakteritele- peened täpikesed, pilt ebaselge.
Sinivetikaid peeti varem soojaveelisteks, alates 1995 .a., mil me koos Björn Guterstamiga Rootsist avastasime sügisese sinivetikate massilise arengu just Kihnu juures, on need sügisesed õitsemised üsna tavalised.

Fotod