Jõlmakuarõd!

Uadakõ pilti ning suatõ aimu, kudas entsed Kihnu meremehed jõlmakuaera arvasid. Uvitav olõks tiädä oln küll, kas vahest muaesõmua miestega vaidlusõks kua läks – entsed tuulõsuunad ju terä teistmuõdi kui meie arjun tiädmä:) Kui Kihnu mies käskis laeva lõonat puõlõ kierdä, kussõ siis muaesõmua mies rooli kieris? Kahju küll, et ühtegi riäkijät enäm ei põlõ.

Foto: Reet Laos

Fotod