“Jõnn” aitas Abrukalõ oivalist sadamat ehitä

Parvlae “Jõnn” ond tükk aega Kihnu kai iärest kadun oln. Uadatõs järgnevät videot, siis suamõ aimu, mioksõ tüegä tämä akkama ond suan. Oli ju vappõr “Jõnn” sie, kissi kõik sadamaehitämiseks tarisolõva matõrjali sjõnna suarõ piäle vädäs!
Puari päävä päräst ond “Jõnn” kodo tahakohe ning asõndab “Amaliet” kui sie Pärnus dokkis ond.
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=36202

Fotod