Laevameistrite auad talvõks kordõs…

Tänä oli sie pää, kus käüsime surnuaidõs ning tegime meite suarõ laevameistrite auad talvõks korda. Riisime lehed ning ogad ää ning panimõ kuusõoksad piäle. Nüüd ond nämäd kua talvõ tulõkuks valmis.

Süütäsime audõ piäl küünläd ning olõmõ nendele kangõtõlõ miestele ette tänulikud, et meitele sioksõ varandusõ ond pärändän.

Pildi piäl Mäese Mihkel, kissi ehitäs valmis mjõtu laeva ning lugõmata arvu pisemi puaeta.

Fotod