Lappaja akkab lippama

Nädälivahetusõ tõemõ jõujaama sisse ää oma lappaja, mis sui maja kõrvõs välles seisis ning kiersime tämäl põhja ülespuõlõ.
Põhja üleuadatõs leüdsime, et puaet põlõgi ullus seisus – vällävahetamsit tahtvasi laudu ond, aga ullu põlõ kedägi.
Esimese tüepäävä lõpuks võtsimõ tal raudtalla alt ää ning puhastasimõ puõl puati pigist ning paikõst.
Selle lappaja saemõ omalõ keväde, alustusõks tõemõ ta siis jõujaama juurõ, võtsimõ laidrid vällä ning puhastasimõ sodist puhtaks.
Mis plaanid meitel selle lappajaga edekohe ond ning kas tämä kua lippama akkab, sellest kuulõtõ niipiä pitkemält!

Fotod