Mere Marju tegi seltsigä intervjuu oma raadiosaatõssõ

Foto: Kihnu Mere Selts

Kihnlaste Mere Marju tegi Kihnu Mere Seltsigä intervjuu oma raadiosaatõssõ.
Riäksime seltsi luõmisõst, tehtüd asjõst, plaanõst ning viel ette paelust muust.
Kuulakõ kihnukielsi uudisi Vikerraadiost selle riede – 19.03.2010 kell 17.05. Saatõ kordus sama päävä õhta kell 24.00

Meitel oli naa paelu juttu aada, et ühesse saatõssõ mahuski ää, kindlast kuulakõ kua saatõ teist osa 26.03.2010.

Fotod