Merereis “Kulkuril”


2. novembril täpselt kell 9.00 lahkusime Pärnu sadamast Keskkonnainspektsiooni kaatril Kulkuri poolepäevasele ekspeditsioonile. Ilm oli udune, õhk niiske, vesi aga peegelsile.
Jahtklubi kai ääres hakkas silma üks poollääbakil kaater. Kuuldavasti sai ta hiljem lootsikaatri ahtrilainet tunda ning sukeldus üleni. Muuli vahel mere poole sättides tundsime seda Pärnu kandi kuulsat lainet meiegi.
Mereseltsis on juba pikemat aega haudutud plaane alustada regulaarset keskkonnaseiret Kihnu väinas ja ümbritseval merealal. Esimesele seirereisile koostöös Keskkonnainspektsiooni Pärnu osakonna ja Pärnu Looduse- jaTehnikamajaga suundusimegi. KKI töötajad Heino Afanasjev ja Dora Kukk veetsid merel oma tavapärast tööpäeva kontrollides kalureid ja kalapüügivahendite kasutamist, kuid abistasid usinalt ka veeproovide kogumisel. Remargina olgu märgitud, et mõlemad neist on ka EV poolt akrediteeritud proovivõtjad. Samuti avara maailmanägemisega ja huviga ümbritseva vastu.
Kogusime Kihnu väina neljast punktist, vee-, planktoni- ja põhjaproovid,mõõtsime vee läbipaistvust Secchi kettaga ning sondiga kogu veesamba ulatuses hapniku-, hägususe-, soolsuse-, temperatuuri- jne. näitajad. Kogutud planktoniproovidest avastati sinivetika Aphanizomenon massilineareng e.- õitsemine Kihnu-Munalaiu-Tõstamaa lahe vahelisel merealal.
Kapten Heino, kes omaaegse kuulsa uurimislaeva “Kiir” kaptenina paljusid teadlasi näinud ja ise veeuuringutes osalenud, rääkis sõidu ajal põnevaid lugusid – pärit nii Liivi lahelt kui ka Angoolast.
Eedi Lelov Pärnu Loodus- ja Tehnikamajast koos kahe noorteaduri – Tormi Ahmanni ja Raiko Tomsoniga – vaatlesid ning arvasid kokku linde ning hülgeid. Alljärgnevalt Eedi Lelovi kokkuvõte reisust:

Sõitsime ca 45 meremiili. Tagasi sadamasse saabusime kell 14.00.Hülgeid nägime kolmes erinevas kohas. Täpsed kohtamispaiga koordinaadid on kaatri logiraamatus.

Kohatud linnuliigid:

1. Kühmnokk-luik 5 (3 Kakra sääre juures ja
2 Liu sadama lähedal)2. Sinikael-part 2 lennul mere kohal
3. Aul ca 700
4.Mustvaeras 1 emaslind
5. Tõmmuvaeras ca 750 neist ca 500 Manija ja Sorgu vahelisel alal
6.Sõtkas 400
7.Rohukoskel 4
8.Jääkoskel 2
9.Järvekaur 2 + 1 määramata kaur
10.Tuttpütt 1
11. Kormoran 16 (Kakra säär, Hanilaiu Kihnu poolne ots)
12.Naerukajakas 30
13.Kalakajakas 40
14.Hõbekajakas 100
15.Merikajakas 15
16.Hallvares 1 lennul üle väina Kihnu poolt Manija suunas.
Tore retk oli.
Mereselts ühineb omalt poolt Eedi Lelovi arvamusega. Oli tõesti tore päev,üsna uskumatu tegelikult, et merel kees selline elu. Kahju, et ei näinud ühtki pikkade vuntsidega Vigrit meile lehvitamas, olid vaid hallhülged kalameeste võrke valvamas.

P.S. Vorstivõileival on merel hoopis teine maitse.

Fotod