Mõtlõmõ ulkõs kivilaevalõ nime!

Kaua sii ikka kivilaevast riäki, panõmõnd talõ nime ää. Selleks puhuks ond meitel aga teite kõikõ abi taris. Olgõnd naa iäd ning andkõ meitele tiädä nimesi, miokõ võiks teite arvatõs meite laevalõ kõegõ paramini sündü.
Suatkõ oma mõttõd meite puõlõ e-mailiga aadressilõ:kihnu@kihnumereselts.ee, varssi panõmõ Kihnumua piäle nimekogomisõ kastid kua üles, et ikka kõikõ mõttõd meiteni jõvaks.
Kui meitele kirjutatõ, siis kindlast piäle pakutava laevanime pangõ kirja kua oma nimi. Meitele tasub pakku jõlusi viisakasi nimesi, egäsugu imelikkä ning roppa nimesi me oma laevalõ ei uõta egä panõ kuamtõ.
Nimi võiks ollõ lühüke ning Kihnupäräne.
Sui, kaluritõpäävä aegõs, õikamõ siis uiõ laeva nime maha. Kõegõ parama nime pakkuja suab esimesele laevareesile juurõ tulla ning kindlast suadab tedä mereseltsi rahva eluaanõ tänu!
Nüid ruttu nime mõtlõma!
Et teitel olõks lihtsam, siis sii natukõ juttu, mioksi nimesi entsel aal laevõlõ pandi.

Kihnus ond laevanimede valikul esinen kolm perioodi: kuni aastani 1890, aastad 1891-1914 ning 1920-1944.Esimesel perioodil esines eestipäräsi naestõ (Manni, Kadri, Linda, Mari) ning mieste (Mart, Lembit, Karla) nimesi. Pandi kua võerapäräsi nao Sohvi, Lukina, Clara. Ühe laeva nimeks ollõ pandud isegi soovitav omadus – Võitlus. Järgmisel perioodil kestis edekohe naestõnimede kommõ, pandi nimesi kua piiblijärge – Eva, Adam, Isak, Aron. Viimasõ perioodi aegõs pandi laevõlõ ikka jõlusi naestõnimesi. Mõni pani laevalõ nimeks kua meestenime. Selle aegõs pandi siis sioksi nimesi: Mikk, Rein, Reedi, Mai, Juuni, Navigator, Clara.
Uõtamõ paelu ette kenädi nimevarianta!

Fotod