Nuõr Kihnu meremies – Kiusu Tõnu

Raudsed mastid raudsed rajad,
päiksekäes nad säravad.
Laev see lendab täies vaartis,
mina aga kirjutasin ruhvi varjus…

Esitaja: Kihnu Poisid

Kiusu Tõnu ond nuõr Kihnu meremies, kissi ei malda merd jättä kua tüest vabal aal. Naa kui Kihnumua piäle astub – naa tämä puadiga mere piäle kjõpub.
Tõnu ond lõpõtan Eesti Mereakadeemia, kus tämä õppis mehaanikuks. Praegu tämä tüetäb Tallinkis motoristinä, vahepiäl oli suan teisi mehi puhkusõ aegõs asõnda ning olla kua neljäs mehaanik.
Tämä laevaks ond Star, mis vääb reisiju ning autusi liinil Tallinn-Helsingi. Tõnu ollõ siäl laevõs amõtis oln juba kaks aastat. Tämä suab tües käüä kahe nädäli kaupa.
Kuna meie ei tiäss suurt kedägi sasja motorist laevõs tegemä piäb, siis sai selle kohta kua Tõnult uuritud. Siokõ asjamies pidäde siis masinaruumis jälgimä, kudas masinad tüetäväd ning oidma üldisel olukorral silmä piäl. Ning kõik mis liigub, sie ju kulub kua – siis tullõ tehä masinatõlõ uõldus-ning remonttüesi.
Olõmõ aru suan, et Kihnu poestõlõ mieldib õppi kas masinameheks või tüürimeheks. Mõlõmad amõtid ond ette kierulisõd – katsund aru suaja, kudas kõik mootorid tüetäväd või juhti lae õigõssõ kohta jõlma, et kusagilõ kindi sõedamtõ. Ei põlõ sie asi ikka naa kerge kedägi nao meitele, laevareisijätele, paestab.
Tublid mehed – ää jätke omi unistusi saavutamata ning minge ikka edekohe suurõmatõlõ meredele – meie tahaks tulõvikus kua teite tegemistest kuulda.

Fotod