Teatritükk Kihnu laevamehest

30. jaanuaril esietendub Eesti Draamateatris P. Pedajasõ lavastõt rühmätüe “Hirmus Veretöö Läänemerel”.
Lavatükk riägib Jaan Umbi piinamisõst 1887. aasta purjulae “Johannes” pardal.
Mieleeitele viidud laevamies ei mõestass enäm ennäst teesiti kaitsta, kui leüä maha kogo purjulaeva mieskond.
Tõotab tulla ette uvitav ning tegudõrohkõ lavatükk.
Saladuskattõ all võemõ üteldä, et kihnu kiele siädmisel, oli kua mereselts lavastajalõ nõuga abiks.
Piäle esietendust tieme kindlast kua sii pitkemält juttu teatrielämusõst ning jagamõ omi muljõsi.
Sõniks, aga lugõgõ Kihnu Kultuuri Instituudi puõlt välläantud raamatut “Veretöö Läänemerel”, et etendusõ aaks, olõks tiädmistepagas juba tagataskust võtta.

Fotod