Kihnuverd laevakapten järjegä Omaanis

Minu isa on, kapten suure laeva peal, kõrgelt sillalt ta kõigil käske jagab sealt... Aga kui ma suureks saan, siis ka minust kapten saab....

Tänäne kirjatükk riägibki meitele laevakaptõnist, kissi jõlma kaugõlõ ond järjegä jõudn.
Lauri Vesik (Tungi Kusti poeg), alustas oma merekarjääri kaubalaevõ piäl ning tienis erinevätes tüürimehe astmõtõs- kõegõpiält erinevätes kaubalaevõs, siis 2 aastat Lindaliinis vanõmtüürimehenä ning piäle selle Hispaanias- kogo 2 aastat ning sellest puõlteist vanõmtüürimehenä ning puõl kaptõnina (muide, samas firmas, kus Raja Martin, aga teeses´ laevõs), mineväst septembrist ond Lauri oma otsaga Omaanis (ligis olõvad riigid Pakistan, Araabia Ühenemiraadid, Iraan, Saudi Araabia, Jeemen), ning ta ond praegu muajõlma kõegõ kiiremä laeva „Shinas“ Kapten (laeval ond kua sõsarlae Hormuz).
Nemäd sõitvad piäljõnna Muscati ning Omaani enklaavis olõva Khasabi vahet. Laeva tippkiiruseks ond mõõdõtud 56,6 sõlme, mis ond 104,8 km/h (võrdlusõks võib ää tõua, et praam Liisi, kiirusõks ond 10 sõlmõ- ühesõnaga ond Liisi 5 korda aeglasõm). Nagu ikka kiirlaevõs, ei põlõ kua nende laevõs kajutisi, laevamieskond eläb kortritõs ning siält käüäd nemäd laevõ piäl tües. Lae ise ond mõeldud reisijäte (208) ning aututõ (56) vädämiseks. Laevamieskond ond rahvusvahelinõ: ohvitserid ond eestläsed, sakslanõ, türkläne, hollandlanõ ning veneläsed, reitingud (madrusõd, motoristid) eestläsed, leedukad, bulgaarlasõd ning tienindäv personal (eestläsed, lätläne, bulgaarlasõd, omaanid). Lauri ütlemise järge suavad nad kõik omavahel iäste ning sõbralikult läbi.
Jõlm ond Omaanis täütsä pala, nt 16.jaanuaril oli sooja 23 kraadi ning suiti olõvat kuni 55 kraadi üle nulli. Merevesi oln jaanuaris sama, mis õhutemperatuur, 23 kraadi, sui minne üle 30ne.
Lauri ütleb, et huvitavat tulõb meremehe tües alatasa ede ning egä kõik sie huvitav põlõ aenult jaeht, vaid et mõnõgi korra ond kua närvi krussi võtn, aga koojõudmine pikält reesilt iästäb kõik, mis oln.
Laeva näeb:
http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=792763
Ehk vastabki tõele ütlemine, et egäs´ sadamas üks eestläne, nimelt trehväs Lauri Omaani piäljõnnõs Muscatis kogõmata kua uhhuduuri jalgratturitõga, kellele ta kua laeva näütäs.

 

Lugu suab lugõda:

http://uhhuduur.ee/2011/01/26/muscat-hemingwayl-ei-olnud-oigus/ . Lauri oma süda aga valutab selle päräst, et nemäd kirjutasid, et Lauri ond kihnlanõ- temä oli mjõtu korda ütlen, et temä ond Pärnust pärit, aga isa tal kihnlanõ.
Eesti ond pisike, Kihnu viel vähäm, aga kihnuverd meremehi ond jõlmakaudu laiali üsä mjõtu.

Fotod