20 Rootsi lusskuutrit

Kihnu kalurid 1997. aastal räämepüükisTulõva sui 19. juulil, kinnitäväd Kihnu sadama kai külge otsad 20 Rootsi lusskuutrit.
Suhtlõsimõ nendegä ning kutsimõ nad merepeole. Kuna aga purjõtajatõl plaanid ammu tehtüd, siis merepeo aegõs me neid ei nää, küll aga nädäl hiljem.
Regati korraldaja Nils ollõ Kihnus juba mjõtmõd korra käün, suatiski meitele pildi Kihnu kaluritõst 1997. aastast. Selle aasta suan nende reesiseltskond Kihnus ette paelu kala seüä!

Fotod