Linnuradar Kihnu

Eesti Energia kutsel osalesin koos rühma eesti ornitoloogidega Hollandis, Haagis, uudse linnuradari katsetustel ja väljaõppel. Linnuradarid on nagu tavalised laevaradarid, ainult kohandatud lindude vaatlemiseks. Väliselt paistab seade nagu oleks kaks radarit nii kokku pandud et üks tiirleb horisontaalselt ja teine vertikaalselt. Vertikaalradariga on tuvi suuruse, linnukese kauguse, lennukõrguse, kiiruse, ligikaudse kaalu, tiibade löögisageduse mõõtmine viie kilomeetri kauguselt naljaasi. Loomulikult juhitakse seda kõike keeruliste arvutiprogrammidega, andmeid saab edastada ükskõik kuhu kohta, nii et teadlased ei pea kogu aeg mere ääres lõdisema.

Kuigi radareid on lindude rände uurimiseks kasutatud mitukümmend aastat, on just tuuleparkide rajamine hoogustanud vastavaid uuringuid.  Ka Kihnu paigaldatav radar võimaldab paremini uurida lindude rändeid et tulevikus rajatavate meretuuleparkide negatiivne keskkonnamõju oleks võimalikult minimaalne.Tõenäoliselt maailma moodsaima linnuradari paigaldamine Kihnu tuletorni kõrvale on kindlasti suursündmus nii eesti ornitoloogiale kui kogu loodusteadusele.

Üle Kihnu toimuvate rännete jälgimiseks paigutatakse 10 km tööraadiusega horisontaalradar ja 5 km tööraadiusega, poolkerakujulise skaneerimisega, vertikaalradar (vt illustratsioon). Radar jääb tööle aastaringselt. Tuulepargi vaatesektori suunaliselt on horisontaalradari tööraadiust võimalik venitada 20 km-ni.

Kui lindude uurimine  on käima saadud, võib mõelda ka radari kasutamisele näit. rüsijää ja kalaparvede liikumise või hüljeste elu jälgimiseks. Minu peamine eesmärk Hollandis oligi just nende täiendavate radarikasutuse võimaluste  selgitamine.

Jüri Tenson, merebioloog

Kontakt:  Eero.Saava@ energia.ee

Rohkem radariuuringutest:  vt. alljärgnevatest lisadest:

desholm

geomarine

nina

Fotod