Näitus “Kihnu ljõnnud”

Tänä avati muuseumis pidulikult Mark Soosaare pildinäitüs Kihnu ljõndõst. Autor ond kümmekonna aasta jooksul pildistän Kihnu suarõstikus elävi ning siit läbirändävi sulõlisi. Kihnu, Manõja, Sorgo ning arvukatõ laidõ piält kogotod ülesvõtõtõlt uatab vasta nii päävä-kui kua pahupuõl. Viimast varianti esindäb kormoranõkoloonia, esimest aga ette aruldasõks jään liike edekohekestmine.
Siädke aga sammud Kihnu muuseumi ning uadakõ, kudas nied nakid, tjõllud ning paelud teesed ljõnnud vällä nääväd.
Meite pildi piäl ond kormoranõ elukoht Sangõlaidus.

Fotod