Laevaliiklusest…

Ega tali taeva jää!
AS Kihnu Veeteed teatab:
Navigatsioonide peatumised ja lõppemised
Seoses jää tekkega on reisiparvlaeva Amalie navigatsioon Kihnu-Munalaid ja Manilaid-Munalaid liinil peatunud.
Info lennureiside kohta www.lendame.ee !
Soodsate ilmastikutingimuste korral võib navigatsioon taastuda.
Kihnu-Pärnu ja Piirissaare-Laaksaare laevaliinil on navigatsioon lõppenud.
21.12.2012

Fotod