Merimieste päe!

Iäd rahvusvahelist Merimieste pääva kõikõlõ Kihnu meremiestele !

Fotod