Head Euroopa merepäeva!

Head Euroopa merepäeva!
Euroopa Liit on kuulutanud 20. mai Euroopa merepäevaks tõstmaks esile Euroopa saavutusi ja võimalusi ookeanide ja merede valdkonnas. Euroopa Komisjoni ettepanekul loodud merepäevaga soovitakse innustada kõiki elanikke ja asjaosalisi pöörama rohkem tähelepanu rannikuvöönditele, meredele ja ookeanidele.
Täna toimub jäälõhkuja Tarmo pardal Eesti laevanduse aastaraamatu esitlus. Ka Kihnu Mere Selts lõi autorina kaasa raamatu koostamisel. Head lugemist!

Fotod