Jõnnu 165. sünni-aastapäev

…ning kui siis ühekorra võersilt
mia tulõ koo tagasi,
kui tormiline elu laenõ
mjõnd kannab Kihnu pjõnnalõ…
(salm Kihnu Jõnnu lemmiklaulust)

Kihnu Jõnnu 165. sünniaastapäevale pühendatud näitus Jõujaamas sai täna kokku pakitud. Seda selleks, et peagi ühes teises UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kuuluvas kohas uudistajaid lahkelt vastu võtta! Varsti-varsti nähtaval taas kõigile!

Fotod