KMS on nüüd MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liige.

Kihnu Mere Selts on nüüdsest ka MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste liige.
MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste on sidusorganisatsioon, mis koondab erinevaid Eestis tegutsevaid vabatahtlikke merepääste ühinguid. Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on koostöö koordineerimine riiklike struktuuridega, vabatahtlike merepäästjate koolitussüsteemi välja töötamine, rahvusvahelise koostöö koordineerimine ning kohalike ühingute abistamine dokumentatsiooni, töökorralduse ja ühisprojektide rahastamisega.
Seoses sellega hakkame ka Kihnus arendama kohapealset merepäästevõimekust. Merepäästemeeskonna loomist toetab ka Kihnu Vallavalitsus. Peagi alustame koolituste ja väljaõppega.
Fotol on Kihnu Merepäästejaama mehed u. 1910. aastal.

Fotod