Laevaliikluse peatamine

Veeteede Ameti pressiteade:
Veeteede Amet peatab ajutiselt laevaliikluse Väinameres ja Kihnu väinas
Veeteede Ameti korraldusel peatatakse alates 28. jaanuari kella 00.00-st ajutiselt laevaliiklus alljärgnevates piirkondades Maanteameti taotluse alusel.

Väinameres Virtsu – Kuivastu laevateest põhja poole, Rohuküla- Heltermaa laevateest lõuna poole ja Sõru- Triigi laevateest ida poole jääval merealal.
Pinukse neeme ja Obholmenit (Vormsi kagurannikul) ühendava joone ning Rohuküla- Sviby laevatee vahelisel merealal.
Kihnu väinas Munalaid- Kihnu laevateest lääne poole jääval merealal.

Liikluse keelustamise eesmärgiks on vältida jääkatte lõhkumist laevade poolt, kuna mainitud aladel planeerib Maanteamet sellel talvel sobivate jäätingimuste korral avada jäätee.

Fotod