Räimehinna kindlustamise lühike lõpp…

Räimehinna kindlustamise lühike lõpp
Kalamees ja ametnik
Päevaleht, 01.06.1937

See aastate rida on väga pikk, mille jooksul on kõneldud räimehinna kindlustamisest. Tänavu, viimaks, jõuti niikaugele, et kalanduskoja vahetalitusel hakati selles asjas tegusid korda saatma. Pärnus, kuhu palju räimi kokku tuuakse, osteti turul ülejäänud kalad a 3 senti kilo Audru kalajahuvabrikule. Sellega hoiti kõigepealt ära räimehinna langemine alla 3sendi kilo eest ja odavat kala ei veetud Pärnust teiste linnade turgudele, kus see hinnad ebanormaalselt alla oleks viinud. Kalameeste hulgas leidis see korraldus head vastukõla.
Aga ei saanud räimede hinna hoidmine kesta kuigi kaua. Eile lugesime sõnumit, et põllutööministeeriumi põllumajanduse osakond on kalanduse osakonnale ette kirjutanud, et räimede kokkuostmine jalamaid lõpetataks.
Milles seisab asi? Kas kalamehed jäetakse jälle, keseträimepüügi kõige suuremat hooaega iseenda ja saatuse hooleks?! Kas ajal, millal põllumehele on kindlustatud või-, liha-, ja munahinnad, ei suudeta kalamehele kindlustada kolme senti räime kilo pealt? Seegi hind lõppude-lõpuks vaevalt tasub töö ja püüniste kulu.
Kuuleme, et peapõhjuseks, miks räime ülejääkide kokkuostmine katkestati, olevat see asjaolu, et kalajahuvabrik Audrus ei olevat veel valmis ja et kokkuostetavad räimed läheksid enne hapuks, kui pääsevad liikuma kalajahuvabriku rattad. Seepärast ongi juba osa kokkuostetud räimi lastud teha kompostiks.
Kala kokku osta vabriku jaoks, mille töölehakkamise tähtaega keegi veel ei tea, on muidugi mõttetu.
Aga nüüd oleks tähtis teada saada, mispärast Audru kalajahuvabriku rattad veel ei liigu? Ehitusega alustati juba ammugi, hoone on valmis, piltki ilmus lehes. Ega kalajahuveski pole mõni hiiglaslik tselluloosivabrik, mille ehitamine nõuab aastaid.
Või arvab mõni põllutööministeeriumi ametnik rohelise laua taga, et räimi on aega siis jahvatada küll, kui püügihooaeg läbi!
Seda oleks pidanud siiski teadma, et juunikuu on Eestis kõige suurem räimesaagi-kuu. Vist poleks see ametnikele suurt raskust tekitanud hoolitseda selle eest, et kalajahuvabriku masinad õigeks ajaks üles oleksidseatud. Kuuleme, et masinate ülesseadmine venivat nädalast nädalasse ja polegi praegugi veel teada, millal selle tööga ükskord lõpule jõutakse. Nähtavastiikkagi alles siis, kui tänavune räimepüügi hooaeg läbi.
Ametnikel on küll lihtne korraldust teha räimehinna reguleerimise lõpetamiseks, aga tuhandetele kaluritele on see nende nii-kui-nii kehvale teenistusele suureks löögiks.
Rohelise laua taga peaks natuke kiiremini ajusid liigutama ja asjade käiku hoolsamini jälgima.
Foto pärineb aastast 1997.

Fotod