“Altärä” mudeli ehitus

Töö Kihnu kivilaeva “Altärä” mudeli ehitusel käib täie hooga.
Nagu algul ikka, on palju plaanimist ja sättimist, aga nüüd on siis töö juba käegakatsutavalt täiel rinnal käimas!
Pildil kaarte mallid, tagapool emapuu malli osad.

Fotod