Rangia cuneata − järjekordne võõrliik Pärnu lahes.

25. märtsi 2015, kogudes Pärnu keskrannas mudakrabisid, leidsin kaks tundmatut karbikoda (vt. fotod).

Meenus et eelmisel sügisel olin ma samast kohast leidnud ka sarnaseid karpe, aga selle loo unustanud. Määrasin karbi Spisulaks, kuid saatsin siiski fotod ülevaatamiseks Eesti Mereinstituudi merebioloogile, Jonne Kottale. J. Kotta määras minu leiu samasse sugukonda kuuluvaks, küll aga Eestist seni veel mitte leitud võõrliigiks, Rangia cuneata’ks.

29. märtsil leidis Tumadu Kalev samast piirkonnast veel ühe Rangia karbipoolme. Ilmselt on neid seal rohkemgi, aga väikeste karpide määramine on keerukas, kuna neid võib kergesti segi ajada balti lamekarbi Macoma balthica’ga.

Meie  tulnukas on pärit Mehhiko lahe piirkonnast. Euroopas leiti Rangia’t esmakordselt Antverpeni sadamast 2005 aastal ja juba 2011. aastaks oli liik jõudnud Visla jõe suudmesse, kust ta tõenäoliselt leidis tee meie rannikumerre. Kuna ta on söödav ja kasvab meie karpidest tublisti suuremaks, siis võib temast kujuneda hea karbikasvatuse objekt. Veelgi enam, olles filtreerija, aitaks ta ka meie hägusevõitu lahe vee kvaliteeti parandada. Tulnukliigi leviku väljaselgitamiseks on palve mererannas jalutajaile − vaadake, ehk leiate umbes 2−3 cm läbimõõduga ennenägematult paksu kojaga merekarpe. Andke teada.

Jüri Tenson

Fotod