Kudas Kihnu laevad veesse aeti?

Laeva peremehed käösid pere-perelt inimesi kutsmas. Kui pisike lae oli, siis kutsuti oma sugulasi, kui suurõm lae oli aeti ikka terve vald vällä. Kui “Neptuni” Tõstamaal vällä aeti, siis oli terve vald välles. Oostõga mindi üle iä. Vanad tüeriided olid juurõs: oli märg värk.
Kui lae vällä sai, siis akati laeva pulmõ pidämä. Kaks-kolm päävä pilli mängeti ning tantsiti. Karupidi kjõsti ning. Sie miol ikka mieles, kui “Aliide” vällä aamisõ aegõs Antsu vana Mihkel ning Koksi Jasska kjõssid. Käed olid teene-teese kaela piäl ning teese käegä võtsid muast soppa ning panid teesele vasta silmi. Umpsõd sopatsõd olid. Riided käristäsid seljäst kua purus. Rahvas oli ümber ning naersid. Teesed kjõssid kua, aga nied olid kõegõ naljakamad.
Pulmad pieti selle laeva peremehe juurõs, kellel kõegõ suurõmad ruumid olid.
Kui lae välläs oli, siis tõstõti peremehi kõegõ ennemä. Karati ulga inimestegä kallalõ ning süesteti üles. Kätegä püüti kindi. Sellepäräst maha lastamtõ. Karjuti urraa, urraa! Mia ei tiä, kas meistrid tõstõti, aga küll võib olla. /Jaan Alas, sünd. 1899 Turuküla/
Pildil purjelaev “Neptun” 7. septembril 1929. aastal
sõidab Aarhusesse laua laadungiga. Loots on laevas ja tolli plagu ülewal.

Pulm

Fotod