Pärt Vidrik

Kihnu meremees Pärt Vidrik olnud 1900. aastate alguses Ameerikas laevalt maha karanud. Õppinud seal mitmeid aastaid võõramaa elu tundma. Käinud isegi kulda kaevamas. Ta olevat õppinud seal hästi bajaani mängima, osanud ka nooti lugeda. Kihnu tagasi tulles olnud tal kaasas kaks bajaani, mis olnud kogu tema võõrsil kogutud varandus.
Uus pill oli teistele Kihnu poistele nii meeldinud, et nad hakkasid ka ise usinalt bajaani õppima ja omadelt reisidelt helkivaid bajaane kaasa tooma.
Kui Lõuna-Eestis valmistati ise lõõtspille, kandleid jne, siis Kihnu mehed olid meremehed ja nemad tõid endale merereisidelt ikka välismaa pillid!
Allolev foto on Kihnu Jõnnu laevameeskonnast nagu näha, oli selleski laevas muusika au sees!

Jõnnu 165. sünni-aastapäev

…ning kui siis ühekorra võersilt
mia tulõ koo tagasi,
kui tormiline elu laenõ
mjõnd kannab Kihnu pjõnnalõ…
(salm Kihnu Jõnnu lemmiklaulust)

Kihnu Jõnnu 165. sünniaastapäevale pühendatud näitus Jõujaamas sai täna kokku pakitud. Seda selleks, et peagi ühes teises UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kuuluvas kohas uudistajaid lahkelt vastu võtta! Varsti-varsti nähtaval taas kõigile!

Fotod